Ivo Mechels - Authentiek Leiderschap: Zonder Kennis en Empathi

Published APR/MAY 2014

“We werken met 1060 mensen in 5 landen en realiseren een omzet van €180 miljoen. In verschillende culturen werken vind ik zeer boeiend en het is ook moeilijk, zonder kennis en empathie lukt het volstrekt niet. Hoe ik erin slaag de cultuur te doen ontstaan die ik belangrijk vind? Doen, laten zien, tonen wat ik doe en hoe ik met zaken omga. Eventueel toelichten. De stijl kan verschillen, maar mijn grondhouding niet.

Lezen als PDF >>

Open eerlijk, transparant – dat werkt overal – het is een grondhou- ding van de mens, niet een stijl. Een jaar na mijn entree bij Test-Aankoop kwamen er in adviesorganen van de overheid opmerkingen zoals “Hé, er waait een nieuwe wind bij Test- Aankoop”, “Ah, Test-Aankoop zit niet meer in die egelstelling”, en “Test-Aankoop is uit de periode van de koude oorlog gekomen”.

GEDRAGEN DOOR JE TEAM?

Neen, men kende mijn aanpak niet. Niet verwonderlijk dus dat ik een aantal keren een clash kreeg. Ik heb altijd gezocht naar win-win die voor beide partijen waarneembaar was, dus keer op keer voorbeelden gezocht in onze dagelijkse werksfeer totdat het vertrouwen terug kwam. Dat heeft wel lang geduurd. En deze stijl verbreedt zich in de organisatie. Gisteren nog zei een collega direc- teur mij: “Ivo, ik ga ook meer doen zoals jij.” Niet dat ik dit betracht – wel een plezier omdat hij het echt heeft uitgesproken.

STRESS & INSPIRATIE

Mijn overvolle email-box, ja dat geeft stress, zeker nu ik communi- ceer over tijdzones heen. Daarom vind ik het belangrijk geaard te blijven. ‘s Ochtends gelijk maak ik ruimte om mijn gedachten vrij te maken en mijn geest rust te gun- nen. Bijna altijd – want ik kan dit overal doen, ook als ik op reis ben.

Ja, voor mij is er een mindful weg naar productiviteit. Verder lees ik boeken van politici. Ik vind het boeiend hoe zij een lei- dersrol opnemen. Hoe geven zij vorm aan het standpunt dat de samenleving maakbaar is? Ik heb waardering voor engagement opne- men mits het democratisch blijft. Belangrijk is het engagement op te nemen en te kanaliseren voor het algemeen welzijn. Ik beloof dat wij allen – op micro niveau van gezin en straat of op macro niveau van poli- tiek en economie - stenen kunnen verleggen. We kunnen werken aan een betere samenleving. Dit vind ik terug in de boeken van politici. Die inspiratie neem ik mee naar mijn teams: we moeten de mechanismen op politiek niveau herkennen om ons werk echt goed te kunnen doen.

LOBBY PUUR REALISME

Onze voorstellen of initiatieven mogen niet vallen als zaad op een akker die in geen tijden is geploegd, dat gaat in geen jaren ontkiemen. Wij moeten zorgen voor een vrucht- bare bodem door de standpunten en inspiratie van politici te ken- nen. Dan kunnen we hun kracht tot de onze maken en omgekeerd en samen verder te gaan.

Als hun belangen en die van con- sumenten samenvallen, dan ben je vertrokken – dan versterk je elkaar. Concreet zie je dat in parlementaire vragen, wetsvoorstellen, Koninklijke besluiten, beslissingen van de minis- terraad – zaken waarin de krachten- bundeling zich concretiseert in fei- ten. Mijn boek “100 Procent voor de Consument” laat zien hoe we opko- men voor de consument.

‘IVO – WAT JIJ DOET, WIL IK LEREN.’

Hoe help je iemand die wil leren wat jij kunt? Na enig peinzen: ik zou eerst een training mindfulness adviseren. Dat is net ‘je akker ploegen’. Ik heb zoveel geleerd van mijn ervaring met mindfulness training. Voor de meeste mensen die ik ken maakt dit een verschil. Ze kunnen meer afstand nemen van de dagelijkse stress, hun emoties kunnen opmerken is een duidelijke vooruitgang – ook voor hun professioneel functioneren.

Ivo Mechels, verantwoordelijk directeur voor lobby en pers in alle landen waar Test- Aankoop actief is: België, Italië, Spanje, Portugal, Brazilië.

Executive Summary

De kern: wees direct, wees open, speel met de kaarten op tafel, wees transparant, wees eerlijk in waar je wilt komen, en no nonsens aanpak, dat ben ik – maar de ervaring leert mij ook: daar kom je het verst mee. Van de politiek wordt gezegd dat er al zoveel achterkamertjes zijn, neen niet bij mij: deuren open, ramen open, glazen plafonds – zodat iedereen kan zien wat wij doen. Dat herhaal ik telkens weer.

Featured Posts

Request a Complimentary Talk

Learn how BeVital can benefit your company with an 18-min talk

and Q&A session,

at your location.