Paul Dujardin - Authentiek Leiderschap: Wendbaarheid.

Published SEPT/OCT 2015

“BOZAR is open, letterlijk en figuurlijk: 7 dagen op 7 kan men eenvoudig binnenwandelen, zelfs zonder toegangskaart en vanaf de toegangshal – een soort openbaar plein – de weg vinden naar een weelde van meer dan 14.000 activiteiten per jaar. ” Aan het woord is Paul Dujardin, directeur-generaal van BOZAR.

Lezen als PDF >

Aan de Kunstberg in Brussel ontvouwt zich op organische wijze een stad in de stad, een ontmoetingsplaats die ruimte biedt voor participatie: één gebouw herbergt het Filmmuseum, twee grote tentoonstellingscircuits, de grote concertzaal en tal van kleine ruimtes voor concerten, lezingen, debatten, multimediale projecten, podiumkunsten. In het Paleis van Schone Kunsten zijn de kunsten niet in hokjes verdeeld maar werken op elkaar in en vervullen een maatschappelijke rol.

EMPATHIE

Het was een visionaire daad van 200 families - geïnspireerd door de toenmalige koningin Elisabeth - om dit project samen op een solidaire manier te realiseren. Zij dachten dat er een ‘huis’ nodig was voor de maatschappij, waar de gedachte ‘dit nooit meer’ en het dramatische gevoel rond de voorbije oorlogen vorm kon krijgen. Zij vertegenwoordigden alles rond empathie en mens, terwijl in de maatschappij wraakgevoelens naar aanleiding van honderden jaren strijd sterker waren dan enige empathie en een visie op Europa pas in de kinderschoenen stond. Hun voeding vonden ze in de wens om te delen en te participeren aan de maatschappij. Die wens was sinds de renaissance een maatschappelijk ideaal in Europa: een groot Wij-gevoel, niet het Ik-gevoel.

INNOVATIEF

BOZAR is ook bijzonder omdat er geen collectie is. De grondleggers kozen voor de grotere wendbaarheid die daardoor ontstond. Zonder collectie en grotendeels ondergronds gelegen, communiceert het gebouw zijn anti-fetisjistische karakter. Een sterk statement voor de inhoud, niet voor pronk en praal. Toch is er een enorme ruimte beschikbaar van 34.000 m2. In BOZAR kwamen en komen creativiteit, innovatie, research, technologie en kunst bij elkaar. Het eerste autosalon vond er plaats en de eerste presentatie van Apple computers. De visionaire digitale agenda van de jaren 70 was al in BOZAR net als de grote kunstwerken van ingenieurs van MIT die via telefoonlijnen digitale kunst maakten. Dit is zeer onderscheidend van een soort individualisme bij musea die geregeerd worden door collectioneurs.

DIALOOG

De derde pijler van BOZAR – naast erfgoed en de levende kunst – is de dialoog. We proberen de complexiteit van Europa te begrijpen door mensen uit te nodigen die nadenken over Europa. Complementair aan think-tanks die corporatistisch vanuit een economische doelstelling zijn gecreëerd, leggen wij de verantwoordelijkheid bij intellectuelen, wetenschappers en kunstenaars. We proberen de gigantische mogelijkheden van meer mensen – en brains – aan een bottom-up debat te laten participeren en bruggen te bouwen tussen politiek en burger. Dat is de rol die BOZAR nu speelt en die al lag besloten in de visie van de stichters. Het is belangrijk dat we de complexiteit erkennen en proberen tot dialoog te komen. Als we daarin samen kunnen werken, ontdekken veel meer mensen dat in Europa veel meer mogelijk is: een fantastische toekomst. Een maatschappij die haar verantwoordelijkheid weer neemt en mensen samenbrengt om op een solidaire manier iets realiseren – dat is het belangrijkste element.

Paul Dujardin, directeur-generaal van BOZAR – Paleis voor Schone Kunsten te Brussel.

BOZAR heeft een maatschappelijke nationale én internationale opdracht om een bruggenbouwer te zijn tussen de gemeenschappen en de gewesten in het land én met een missie op het niveau van Europa en internationaal. Het is belangrijk dat we in de matrix van interculturaliteit en interdisciplinariteit dingen realiseren in de hoofdstad van Europa - samen met alle spelers en disciplines.

© Katharina Mullen van BeVital.eu zet zich in voor vitale organisaties: de gezonde weg naar samen duurzaam presteren én gelukkig leven.

Featured Posts

Request a Complimentary Talk

Learn how BeVital can benefit your company with an 18-min talk

and Q&A session,

at your location.