Luc Hellemans - Vitaliserend Leiderschap: Optimale Voedingsbodem voor Innova

Published MAR/APR 2015

Vitaliteit associeer ik met goesting, de emotionele en intellectuele uitdaging willen en kunnen aangaan.

Ja, ik ben het eens met de definitie van vitaliteit als ‘het vermogen om constructief om te gaan met het leven en coöperatief met mensen – dus het leven omarmen en optimaal samenwerken’.

“Als je het lef daartoe hebt, gaat het leven jou omarmen.” Aan het woord is Luc Hellemans, Arcadis België.

Lezen als PDF >

“Deze wijze les heeft mij meermalen in mijn leven geraakt, ook toen ik op mijn 33ste een jaar ziek was. Toen heb ik mijn werk zo gereorganiseerd dat ik het in minder tijd kon doen want werken gaf mij juist energie.

Dit mechanisme van mij anders organiseren heeft mij beter leren relativeren. Je mag niet ondergaan, je moet het leven vastpakken, je hebt de verantwoordelijkheid om je eigen weg uit te stippelen.

CONTEXT

Binnen Arcadis geef ik uitdrukking aan dit geloof rond eigen verantwoordelijkheid door vrijheid te laten: ruimte waarbinnen mensen niet zijn gedreven door regels maar door waarden. Ik zoek continu naar het scheppen van een context waarin het heel eenvoudig is om in vrijheid te opereren, waarin initiatieven worden aangemoedigd. Zich gesteund voelen binnen een breed speelveld - dat wil ik bereiken, zodat men met vertrouwen buiten de eigen scope gaat.

Ons ondernemingsklimaat stimuleert innovatie nog te weinig, dus daaraan werk ik. Vitaliteit of goesting zit ook in de appetijt om in beweging te komen ofwel veranderingsbereidheid. Voor mij uit dit zich in een kritische attitude door een zonnige, positieve, constructieve bril – dat eis ik van mijzelf en ik zie ook bij anderen dat het werkt. Mensen die vitaal zijn hebben de energie om het beste aan de klant te geven.

SAMENWERKEN

Een ingenieurs- en consultancy omgeving is fantastisch speelgoed - allemaal mensen die hun verbeelding gebruiken. Deze attitude en vakkennis combineren met waarden die allen verstaan en met een zingevende context, daar geloof ik in. De waarde “samenwerken” hebben we twee jaar geleden als onze centrale waarde gekozen om uit een situatie te geraken van denken en handelen in silo’s. Via wat we het ‘Open-up-Concept’ noemen zijn we aan het leren om steeds beter samen te werken. Billability is vervangen door Employability om ruimte te geven aan ontplooiing van potentieel en beweging tussen de afdelingen te stimuleren.

Het werkt want onze resultaten zijn enorm verbeterd. Jonge mensen vinden dit fantastisch. Maar het schept ook een ambivalentie die voor 20% van onze populatie niet comfortabel is. Hen geeft deze verandering stress omdat zij niet gewoon zijn in een drie-dimensionele matrix te denken van markt, competentie en geografische eisen en dit schept ook voor ons als directie een uitdaging.

VEILIGER & DUURZAMER

Mijn baken is dat we Arcadis als bedrijf beter maken en dat een groep mensen ontstaat die het roer kan overnemen. Daar haal ik energie uit, mijn inner smile. Ik appelleer daartoe aan het diepste geloof van onze mensen en zet mij ervoor in dat zij ervaren dat dit bedrijf de juiste waarden heeft, dat we willen investeren in het realiseren van menselijk potentieel, dat we ook echt bezig zijn met vitaliteit en stress.

Dat zijn geen harde dingen, wel dingen die dicht bij onszelf staan. Met de keuze van health en safety als onderliggende waarden benadrukken we dat iemands privéleven niet in gevaar mag komen door de job. Het effect van deze cultuur in het bedrijf te stimuleren is, dat mensen zorgen dat ook onze projecten veiliger zijn - duurzamer en beter.

Luc Hellemans, Managing Director Arcadis Belgium, European Director Infrastructure Arcadis:

De omstandigheden waarin je je bedrijf brengt maken dat mensen heel veel energie hebben of niet. In de teamsport heb ik vroeg geleerd dat ik door mijn optimisme en zelfvertrouwen veel beter speelde dan spelers die intrinsiek veel beter waren. Ik geloofde wat de trainer zei over samen beter scoren en ging daar bewust mee om. In een bedrijf is het net zo: geloven in samenwerken komt echt vanuit mijn overtuiging over hoe we succesvol kunnen zijn.

©Katharina Müllen van BeVital.eu zet zich in voor vitale organisaties: de gezonde weg naar samen duurzaam presteren én gelukkig leven.

Featured Posts

Request a Complimentary Talk

Learn how BeVital can benefit your company with an 18-min talk

and Q&A session,

at your location.