The Human Moment: Zingevende Fundatie. #8 Vitaliserend Leiderschap

Executive Summary

Zingeving manifesteert zich in het op zichzelf of op andere mensen gerichte handelen.

In onderzoeken noemen volwassenen ‘relaties’ altijd als de belangrijkste bron van betekenis in hun leven.

Bewust of onbewust hebben mensen nood aan andere mensen, bij voorkeur zo dat er een toegevoegde waarde ontstaat die hun leven verrijkt.

__________________________________________________

Serie Vitaliserend Leiderschap #09

PDF-versie downloaden

___________________________________________

THE HUMAN MOMENT

Edward Hallowell van Harvard Medical School beschreef de risico’s van het sneuvelen van de directe menselijke interactie ofwel de ‘aandachtige dialoog in elkaars nabijheid’.

Zijn eenvoudige remedie: the human moment, de combinatie van fysiek aanwezig zijn en intelligente aandacht.

Aandacht alleen is onvoldoende.

We kennen allen situaties waarin een telefoongesprek een meningsverschil versterkt of een misverstand opgelost lijkt, maar later heviger terugkomt: de kracht van menselijke nabijheid ontbrak voor het opvangen van alle relevante signalen.

Omgekeerd is alleen fysieke nabijheid onvoldoende zonder interactie. Een aandach- tige ontmoeting geeft juist energie en lost misverstanden tussen mensen op.

BEN IK DIENSTBAAR?

David Ducheyne, chief people officer Securex, stelt in ‘Mijn werk maatwerk’: “De basis van leiderschap is zich goed voelen in zijn vel, authentiek kunnen zijn en een balans vinden ... Zinvolheid creëert energie.” Mathi Gijbels, CEO Gijbels Group, benadrukt “ruimte te creëren om iedereen zichzelf te laten zijn in dienst van de klant.”

IS DIT ECHT?

Om ‘human moment’ te laten werken, moet je opzij zetten wat je aan het doen bent en je richten op de persoon met wie je bent. Meestal als je dat doet, zal de andere persoon de energie voelen, samen ontwikkel je een momentum, waarvan de positieve effecten langer duren dan de ontmoeting. Yves Breysem, CEO van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, stuurt actief op emotionele intelligentie: “Wij willen werken op een warme manier: medeleven en inleven in de patiënt zodanig dat hij/zij voelt dat er rekening wordt gehouden en er betrok- kenheid is.”

“Menselijke momenten kiezen op regelmatige basis heeft een betekenisvol effect”, zegt Viv Hermans, voormalig CEO van BRC: “Ik wil mensen een intensi- teit geven waardoor er iets kan ontstaan tussen ons en waardoor wij elkaar uitdrukkelijk onbevangen kunnen ontmoeten.”

WAT IS JUIST?

Toegewijde medewerkers die de missie van hun orga- nisatie levend vormgeven zijn energieker omdat zij beter weten waarvoor zij zich inzetten. Ze ervaren de directe connectie tussen hun engagement, hun pro- ductiviteit en het nut voor een groter geheel waarvan zij een gerespecteerd deel uitmaken. “Worden mensen dankzij uw leiderschap gezonder, wijzer, vrijer, auto- nomer en dienstbaarder aan anderen?” vroeg Robert Greenleaf, die in 1970 het begrip ‘servant leadership’ in de wereld zette.

Een leider moedigt aan om te vragen “Wat is juist in deze situatie?” Dit gebeurt in een zingevende context waarin men zich regelmatig collectief bevraagt over: Waar staat onze onderneming voor? Wat is het maatschappelijk nut? Aan welke invloeden zijn wij onderhevig? Hoe sterk is ons strategisch bewustzijn? Welke factoren zijn doorslaggevend voor het succes van onze organisatie? Wat hapert er in het huidige functione- ren? Wat loopt soepel? Dankzij een dialoog over deze vragen ontstaat er passende waarde en verbondenheid met wat de onderneming creëert: “Het betekent geloven dat onze organisatiecultuur even belangrijk is als ons product,” stelde John Heller in zijn tijd als CEO van Argenta.

HERKEN IK MIJ?

“Jong talent komt naar International Paper omdat ze zich willen verbinden met een bedrijf dat heel begaan is met mensen en met de planeet”, licht Peggy Maes, International Paper, toe, “ons leiderschap is gericht op de herkenbaarheid van de visie en missie. Met onze waarden - zoals het creëren van respect, veiligheid en duurzaamheid – willen we inspireren tot een beter engagement en gelukkiger mensen.”

Zingeving vergroot onze cirkel van betrokkenheid en bijgevolg onze cirkel van invloed”, stelde Stephen Covey in The 7 Habits of Highly Effective People. Ervaren dat men invloed heeft binnen het groter geheel door het eigen potentieel tot uitdrukking te brengen blijkt één van de factoren te zijn die mensen het meest motiveren, hun plezier geven, hun gemoed positief beïnvloeden. Ook de vatbaarheid voor burnout en ziekte vermindert.

PAUZE & DIALOOG

In de praktijk is voor het vinden van zingeving een pauze in het alledaagse nodig: even stilstaan en waar- nemen. Vertragen en ontvankelijk zijn voor een wijze respons van ons intelligente hersendeel in plaats van impulsief te oordelen en handelen. “Wij waarderen de dialoog – niet eindeloos - maar we nemen de tijd voor uitwisseling van perspectieven omdat we weten dat dit ons verderop in het proces tijd bespaart”, is de ervaring van Marc Michils van Kom op Tegen Kanker. “Het is doelmatig om te luisteren en te reflecteren omdat het leidt tot besluiten waaraan allen willen meewerken, zelfs als men z’n zin niet heeft gekregen”.

In de woorden van Luc Hellemans, CEO Europa Zuid van Arcadis, “Verzoenen van lange termijn en korte termijn is een grote uitdaging waarover wij met onze managers en medewerkers de dialoog aangaan. Om op lange termijn te kunnen bestaan moeten we op korte termijn ook geld verdienen, toch trouw blijven aan onze waarden om herkenbaar te blijven in onze over- tuigingen. De dialoog over deze balans-act geeft energie omdat we bedreigingen onder ogen zien en oplossingen vinden, onze jobs verdwijnen niet, maar evolueren.”

Dit dynamisch proces van het aligneren van zinvol- heid geschiedt via dialoog: verbindende communicatie in plaats van winnen in een debat. Daardoor ervaren mensen verdieping en vinden nieuwe inzichten. Hoe meer gealigneerd - hoe gelukkiger mensen zich voelen en dus hoe meer energie vrijkomt voor samenwerking.

 

Katharina Mullen van BeVital.eu zet zich in voor vitale organisaties en vitale mensen :

de gezonde weg naar samen duurzaam presteren én gelukkig leven.

 

Featured Posts

Request a Complimentary Talk

Learn how BeVital can benefit your company with an 18-min talk

and Q&A session,

at your location.