David Bohm - ON DIALOGUE


De Bohm-Dialoog

is een vrij stromend groepsgesprek waarin de deelnemers trachten elkaars standpunt volledig te ervaren – gelijkwaardig en onbevooroordeeld – en waarin zij openstaan voor

het ontstaan van een gemeenschappelijke visie.

Dit kan leiden tot vernieuwd en dieper begrip.

Of, zoals Edgar Schein het stelde: ‘Humble Inquiry: The Gentle Art of Asking Instead of Telling’.

Deze vrije communicatie vorm kent een klein aantal aandachtspunten om te bevorderen dat de deelnemers de ontspanning van het menselijk contact ten volle ervaren - mentaal, emotioneel, interactioneel, zingevend en wellicht ook fysiek,

in het bijzonder:

 • Deelnemers vormen spontaan kleine groepen waarin één gesprek ontstaat, geen parallelle conversaties

 • Rust ervaren door aandachtig te luisteren zonder haast: empathisch waarnemen om de ander echt te verstaan

 • Open voor de directe menselijke interactie, afleidingen uitstellen en onverdeelde aandacht schenken

 • Spreken vanuit de eigen ervaring – niet theoretiseren, geen ‘uitleg’ als expert

 • Stilte laten goeddoen om betekenis van het gehoorde te laten doordringen

 • Tijd gunnen aan elkaar voordat de volgende persoon spreekt

 • Sensitief vragen stellen uit interesse – om te begrijpen, niet om te ‘winnen’

 • Verbondenheid ontdekken met de mens/ gesprekspartner; meer dan met het belang bij de positie(s) die de persoon bekleedt

 • Inzichten bereiken – geen algemene eindoordelen ‘over en voor anderen’ dan over en voor zichzelf.

Kortom,

 • we beoefenen de ‘Gentle Art of Asking instead of Telling’

 • we verbinden ons met elkaar in onze wijsheid in plaats van onze competitieve drijfveer

 • we verzamelen ieder voor zich – en voor ons allen – nieuwe of diepere inzichten

 • en we ervaren de bemoediging van geestverwanten zodat

 • we onze eigen verantwoordelijkheid nog beter kunnen invullen.

De Bohmian Dialoog is weleens geëvalueerd als wellicht één van de meest effectieve manieren om de crisis te onderzoeken waarmee de maatschappij wordt geconfronteerd – en wellicht de hele menselijke natuur en het bewustzijn van vandaag.

David Bohm in 'On Dialogue': ‘Het zou kunnen blijken dat een dergelijke vorm van vrije uitwisseling van ideeën en informatie en van inzichten en vragen van fundamenteel belang is voor het transformeren van de cultuur. Mogelijk geldt dit ook voor het herkennen van misleidende destructieve informatie, zodat onze creativiteit kan worden bevrijd.’

--------

©Katharina Müllen van BeVital.eu zet zich in voor vitale organisaties: de gezonde weg naar samen duurzaam presteren én gelukkig leven.

Zij is voorzitter van ALIVE dialogue waar zij de dialoog-methode aanbiedt als centraal communicatie instrument.

Zij is mede-organisator van het Dialoogseminar DE DRUKTE VOORBIJ -

Exponentiële technologische groei: uitdaging en opportuniteit voor leiderschap?

op 21 oktober 2016 - www.Leiderschapdialoog.be

Featured Posts

Request a Complimentary Talk

Learn how BeVital can benefit your company with an 18-min talk

and Q&A session,

at your location.